• Hình ảnh
  • Video
  • Tài liệu

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Khu hỗn hợp Bán đảo 2 khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

    Chủ đầu tư Dự án

    Đơn vị phát triển dự án